Domy w Hiszpanii

Poszczególne etapy zakupu domu w Hiszpanii

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba Polaków, którzy podjęli decyzję o zakupie domu na terenie Hiszpanii. Najczęstsza motywacja to oczywiście możliwość wakacyjnego lub urlopowego wypoczynku w warunkach idealnej pogody. Dla niektórych osób jest to natomiast sposób na rozsądne zainwestowanie swojego kapitału i czerpanie korzyści finansowych z wynajmu. Z niniejszego artykułu dowiemy się, co należy zrobić, aby skutecznie nabyć obiekt mieszkalny we wspomnianym kraju.

Umiejętne poszukiwanie i kompleksowa weryfikacja

Jeśli kogoś interesują domy w Hiszpanii na sprzedaż, to powinien zwrócić szczególną uwagę na nieruchomości położone na wybrzeżu Costa Blanca czy w regionie Kastylia i Leon. Można tam bowiem liczyć na umiarkowane ceny i jednocześnie sprzyjającą pogodę. Optymalnym rozwiązaniem jest nawiązanie ścisłej współpracy z lokalną agencją nieruchomości, w której pracuje osoba mówiąca po polsku. Alternatywę stanowi skontaktowanie się bezpośrednio przez Internet ze sprzedawcą danego obiektu i umówienie na jego oglądanie w konkretnym terminie. Po wyborze kilku ciekawych lokacji warto udać się do Hiszpanii w celu ich dokładnego sprawdzenia pod różnym kątem. Chodzi tutaj w szczególności o zweryfikowanie ewentualnego obciążenia hipotecznego, stanu technicznego ścian, instalacji i elementów wyposażenia, ograniczeń o charakterze administracyjnym oraz ogólnego stanu prawnego. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędy, zaleca się wynajęcie specjalisty.

Niezbędne kwestie formalne

https://worldresidence.eu/lista-ofert-zakup-ceny/domy-na-sprzedaz-w-hiszpanii/

Domy w Hiszpanii na sprzedaż według obowiązujących w tym kraju przepisów prawa są dostępne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Trzeba jednak spełnić kilka istotnych formalności. W pierwszej kolejności zachodzi konieczność wyrobienia Numeru Identyfikacyjnego Obcokrajowca (na posterunku policji) i założenia konta w banku. Kolejny ważny krok polega na podpisaniu umowy wstępnej z dotychczasowym właścicielem nieruchomości, zobowiązującej nas do zapłacenia części kwoty. Musi ona być skonstruowana rzetelnie, bo w przeciwnym razie mogą wystąpić rozmaite niepożądane skutki prawne. Oto pozostałe czynności do wykonania:

  • podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w biurze wykwalifikowanego notariusza – akt powinien obejmować m.in. opis domu, aktualny stan opłat, ustaloną cenę i formę płatności
  • odprowadzenie szeregu podatków – od wartości dodanej i przeniesienia własności, miejskiego, dla nierezydentów
  • zatwierdzenie nowo zakupionego obiektu w Rejestrze Gruntów (El Registro de la Propiedad) – łącznie z dokonaniem stosownej opłaty.